logo

Category

Opere

Pan III

Pan III, 2022 tecnica mista su tela, cm. 70×100
Leggi

Pan II

Pan II, 2022 tecnica mista su tela, cm. 70×100
Leggi

Pan I

Pan I, 2022 tecnica mista su tela, cm. 100×70
Leggi

Kaos V

Kaos V, 2022 tecnica mista su tela, cm. 70×100
Leggi

Kaos IV

Kaos IV, 2022 tecnica mista su tela, cm. 70×100
Leggi

Kaos III

Kaos III, 2022 tecnica mista su tela, cm. 70×100
Leggi

Kaos II

Kaos II, 2022 tecnica mista su tela, cm. 70×100
Leggi

Kaos I

Kaos I, 2022 tecnica mista su tela, cm. 70×100
Leggi

En V

En V, 2022 tecnica mista su tela, cm. 70×100
Leggi

En IV

En IV, 2022 tecnica mista su tela, cm. 70×100
Leggi